بازگشت

در چه شرایطی میتوانم کالای خود را بازگردانم؟

در چه شرایطی میتوانم کالای خود را بازگردانم؟

برخی پایانه‌های پرداخت آنلاین برای پردازش درخواست پرداخت، درصدی از مبلغ دریافتی مشتریان را کسر کرده و مابقی را به حساب بوک لند پرداخت می‌کنند.

بوک لند در سفارش‌های تکمیل شده این هزینه را از مشتریان دریافت نمی‌کند، همچنین اگر پس از پرداخت وجه سفارش و صدور فاکتور بخواهید سفارش مسترد شود، باید طی همان روز کاری ( حداکثر تا ساعت ۱۷:۰۰ همان روز) موضوع را به بوک لند از طریق تلفن، اطلاع دهید، پس از آن، این وجه به علاوه هزینه جمع آوری و آماده سازی سفارش از شما دریافت می‌شود.

بدین ترتیب از فردای روز سفارش تا روز سوم کاری ( که برخی یا تمام کتاب ها تهیه شده اند) یا هنگامی که با تهیه کتابی که افزایش قیمت داشته موافقت شده است، در صورت لغو سفارش، ممکن است تا ۱۵% از مبلغ کل سفارش کسر گردیده و مابقی به حساب اعتباری‌تان منظور شود..